Suomen Hissiurakointi SHU

Uutiset

Suomen Hissiurakointi Oy jatkaa Porvoon kaupungin hissien ja nostolaitteiden teknisten palveluiden tuottajana

Suomen Hissiurakointi on solminut uuden teknisten palveluiden hankintasopimuksen Porvoon kaupungin kanssa. Sopimus koskee Porvoon kaupungin julkisten kiinteistöjen hissien sekä nosto-ovien huolto-, kunnossapito- ja korjauspalveluita Porvoon kaupungin alueella.

Uuden sopimuksen myötä Suomen Hissiurakoinnin vastuulla on Porvoon kaupungin hissi- ja nostolaitteet, joita on yhteensä noin 70 kappaletta. Sopimuksen tavoite on tarjota sujuva ja turvallinen käyttäjäkokemus kaikille Porvoon kaupungin työntekijöille ja asiakkaille, varmistamalla hissi- ja nostolaitteiden moitteeton toimivuus Suomen Hissiurakoinnin tuottamilla määräaikaishuolloilla ja kunnossapitopalveluilla.

Porvoon kaupungin ja Suomen Hissiurakointi Oy:n allekirjoittama sopimus on kahden vuoden mittainen ja se astuu voimaan 01.01.2021.


Lisätiedot:
Suomen Hissiurakointi Oy
Tomi Rantanen
tomi.rantanen@shu.fi, 040 519 6139

 

Mitä vastuullisuus tarkoittaa hissihuollossa?

 

Vastuullisuus on maailmanlaajuisesti kasvava trendi, niin yksilön toiminnassa, kuin liiketoiminnan palveluissa ja kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Keskustelu ilmastonmuutoksesta, kiertotaloudesta ja kestävästä kehityksestä on käynyt kuumana viime vuodet, jonka myötä yhä useamman yksilön ja yrityksen toiminta on muuttunut vihreämmäksi ja arvoihin lukeutuu lähes aina myös vastuullisuus. 

Poikkeukselliset ajat luovat uusia toimintatapoja

Korona asettaa haasteita vastuulliseen liiketoimintaan ja turvallisuuden ylläpitämiseen muuttuvassa yhteiskunnassa. Poikkeuksellisina aikona punnitaan yritysten halu ja kyky tehdä nopeita muutoksia toimintamalleihin. Samalla turvallisen toiminnan välttämättömyys luo paineiden myötä myös mahdollisuuksia yritysten prosessien kehitykseen.

Huolellisesti suunniteltu laatujärjestelmä mahdollistaa sopeutumisen ja ammattimaisen toiminnan myös haastavissa tilanteissa luoden hyvät edellytykset laadukkaaseen työhön. Oppiva ja ketterä organisaatio luo vaihtoehtoisia menetelmiä työn suorittamiseksi, jotta kaikkien turvallisuudesta ja hygieniasta voidaan huolehtia tasavertaisesti.

Suomen Hissiurakointi Oy:n palvelun laatu pohjautuu toimintakäsikirjaan, joka on otettu korostetusti esille tällaisena poikkeuksellisena aikana. Päivityksistä ilmoitetaan välittömästi asentajille, jotta he voivat työskennellä edelleen laadukkaasti, turvallisesti ja vastuullisesti. Kuluneena vuonna on toimintakäsikirjaa on päivitetty mm. kasvomaskien käytön osalta ja palveluprosesseja on muokattu tilapäisesti riskien minimoimiseksi niin, että toteutamme turvallisuuden rajoissa vain hätätoimeksiannot kohteissa, joissa tämä on asiakkaan toive.

Vastuullista toimintaa, asiakastyytyväisyydestä tinkimättä

Vastuullisuuden näkökulma on aiheuttanut keskustelua ja vahvistunut yrityksemme toiminnassa, varsinkin viime aikoina, koronaviruksen myötä. Vastuullisuus on tärkeä arvo organisaatiossamme, johon jokainen sitoutuu.

Haluamme toimia yhdessä yhteisen hyvän eduksi noudattamalla THL:n suosituksia, jonka vuoksi henkilöstömme käyttää hengityssuojaimia ja muita tarvittavia suojavälineitä julkisissa tiloissa, sekä pitää kiinni turvaväleistä huolto- ja korjaustöissä.

Erityisesti riskiryhmään kuuluvista asiakkaista huolehditaan suurella varovaisuudella. Esimerkiksi hoitokotien huolto- ja korjauskäynneillä varmistamme etukäteen, että työskentely on mahdollista toteuttaa turvallisesti ja aikatauluttaa niin, että työskentelemme aikana, jolloin asiakkaiden liikkuminen hoitokodeissa on mahdollisimman vähäistä.

Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden turvallinen liikkuminen on meille sydämen asia. Tavoitteenamme on pitää vikatilanteiden vasteajat hyvin lyhyinä sekä hissit turvallisena liikkua, poikkeustilanteista huolimatta. Haluamme toimia vastuullisesti huolehtien henkilöstön sekä asiakkaiden turvallisuudesta. Asenne ratkaisee, muistuttaa Niko Jokisalo, Suomen Hissiurakointi Oy:n kunnossapitoasentaja.

 

Suomen Hissiurakointi Oy solmi merkittävän hissien huolto- ja kunnossapitosopimuksen Lahden Tilakeskuksen kanssa

Myös Lahden urheilukeskuksen hyppyrimäkien hissit ovat SHU:n huoltovastuulla

 

 

Suomen Hissiurakointi aloitti Lahden Tilakeskuksen hissien huolto- ja kunnossapitopalveluiden toimittajana 1.10.2020. Uuden yhteistyösopimuksen myötä Suomen Hissiurakoinnin vastuulle siirtyy kokonaisuudessaan kaikkien Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen hissilaitteet, joita on yhteensä noin 100 kappaletta, kymmenissä eri toimitilakohteissa.

Sopimuksen tavoite on tarjota erinomainen käyttäjäkokemus Lahden kaupungin toimitilakiinteistöjen asiakkaille ja työntekijöille varmistamalla hissilaitteiden moitteeton toimivuus sekä kaikkien käyttäjien sujuva, esteetön ja turvallinen liikkuminen kohteissa.

Tilakeskus hallinnoi Lahden kaupungin omistamaa toimitilakantaa, joka kattaa yhteensä noin 500 000 neliötä. Tilakeskus järjestää Lahden kaupungin organisaatiolle tarpeiden mukaiset toimitilat sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut. Tilakeskus vastaa myös toimitilakannan teknisestä kunnosta, tuottavuudesta ja kehittämisestä. Lahden Tilakeskus on kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaoston alainen kunnallinen taseyksikkö.

Lahden Tilakeskuksen kanssa solmittu yhteistyösopimus vahvistaa asemaamme Päijät-Hämeen talousalueella merkittävänä hissien huolto-, kunnossapito- ja asennuspalveluita tuottavana yrityksenä. Olemme erittäin iloisia siitä, että pääsimme palveluntuottajaksi Lahden Tilakeskukselle, kertoo Suomen Hissiurakoinnin toimitusjohtaja Tomi Rantanen.  

Lisätiedot:
Suomen Hissiurakointi Oy, Tomi Rantanen, tomi.rantanen@shu.fi, 040 519 6139