Suomen Hissiurakointi SHU

Uutiset

Suomen Hissiurakointiin uusi toimitusjohtaja 1.4.2019

Tomi RantanenSHU: n hallitus on nimittänyt insinööri Tomi Rantasen, 44 vuotta, yrityksen uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2019 alkaen.  Tomi siirtyy tehtävään Are Oy:stä, jossa hän vastasi pääkaupunkiseudun huolto- ja ylläpitopalveluiden  tuotannosta.

Tomilla on yli 20 vuoden kokemus talotekniikka- ja kiinteistöalalta. Toimitusjohtajan tavoitteena on edelleen kehittää SHU:n laadukasta toimintaa ja lisätä yrityksen kannattavaa kasvua.

 

 

Suunnitelmallinen modernisointi huomioi tulevaisuuden ja päivittää ikääntyneen hissilaitteen ominaisuudet nykypäivän vaatimusten tasolle

Modernisointi tarjoaa kustannustehokkaan keinon vanhemman hissilaitteen käyttömukavuuden, suorituskyvyn ja turvallisuuden nostamiseen, Suomen Hissiurakointi muistuttaa.

Ikääntyneestä hissilaitteesta aiheutuvat ongelmat ovat monissa taloyhtiöissä arkipäivää. Kun hissin käyttömukavuus-, suorituskyky- ja turvallisuusominaisuudet eivät enää vastaa nykypäivän vaatimuksia, on seurauksena usein käyttökatkosten, kohonneen onnettomuusriskin ja kalliiden korjaustoimenpiteiden kaltaisia haittoja. Uuden laitteen hankinta saattaa kuitenkin olla taloyhtiölle taloudellinen rasite. ”Hissin modernisointi tarjoaa toimivan ja kustannustehokkaan vaihtoehdon kokonaan uuden hissilaitteen hankinnalle”, jo yli 35 vuotta laadukkaita hissipalveluja tarjonneen Suomen Hissiurakointi Oy:n (SHU) toimitusjohtaja Antti Heinämäki muistuttaa. ”Modernisointi tarkoittaa esimerkiksi hissin nostokoneiston, ohjauksen ja sisustuksen uusimista. Projektin kustannuksineen voi usein jaksottaa esimerkiksi kolmeen osaan mikä keventää taloyhtiön ja sen asukkaiden kertakustannuksia. Lisäsäästöjä syntyy korjauskustannusten vähentyessä ja energiatehokkuuden parantuessa”, Heinämäki jatkaa.

Modernisointi lisää merkittävästi myös hissin käyttömukavuutta. Uusittu ohjaus ja nostokoneisto saavat hissin kulkemaan pehmeästi varmistaen samalla kerrostarkkuuden osumisen aina kohdalleen, kun taas sisustuksen päivittäminen nostaa koko kiinteistön viihtyisyystasoa. Turvallisuutta saadaan haluttaessa parannettua korvaamalla vanhat kääntöovet automatisoiduilla ovilla. Joskus modernisoinnin tavoitteena on palauttaa vanhan arvokiinteistön hissi alkuperäiseen loistoonsa ja nostaa jalopuisten pintojen ja kauniiden koristelujen kaltaiset yksityiskohdat uudelleen esille.”Moderni teknologia piilotetaan entisöityjen elementtien alle ja hissin ilme palautetaan entiselleen. Osia valmistetaan tarvittaessa räätälöitynä käsityönä, jotta lopputulos saadaan vastaamaan täydellisesti haluttua ulkoasua”, toimitusjohtaja Heinämäki kuvailee.

Modernisointi voi joskus olla myös uuden laitteen hankintaa parempi vaihtoehto. ”Tiettyjen aikakausien hissit ovat niin hyvää tekoa, että koko laitteen uusimisen sijasta suosittelemme vain tiettyjen osien vaihtoa”, Antti Heinämäki kertoo. ”Pääasia on, että modernisointi toteutetaan suunnitelmalliseti ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Tällöin on mahdollista taata hissille mahdollisimman pitkä elinkaari ja turvata sen käyttö jopa seuraaviksi 30 vuodeksi”, Heinämäki painottaa. ”Suunnitelmallisuus edellyttää sitä, että taloyhtiö on tietoinen hissin nykykunnosta. Suorittamamme kuntotutkimukset auttavat laitteen yksilöllisessä ylläpidossa sekä tuleviin korjaus- ja modernisointitarpeisiin varautumisessa.”

Suomen Hissiurakointi korostaa yksilöllisen huollon merkitystä laitteen toimivuuden ja turvallisuuden takaajana

Ennakoiva, yksilöllinen ja asiantuntevasti toteutettu huolto-ohjelma parantaa laitteen turvallisuutta ja toimintavarmuutta sekä pidentää käyttöikää.

Hissien, nosto-ovien sekä liukuportaiden toimivuuden ylläpito edellyttää säännöllistä ja laitteen ominaisuudet yksilöidysti huomioivaa huoltoa, muistuttaa Suomen Hissiurakointi Oy (SHU). Jo 35 vuotta alalla toimineena täyden palvelun hissitalona tunnetun perheyrityksen toimintaperiaatteena on alusta alkaen ollut ennakoiva kunnossapito, joka parantaa turvallisuutta, ehkäisee toimintahäiriöiden mahdollisuutta ja pienentää merkittävästi pitkän tähtäimen korjauskustannuksia.

”Ennakoiva huolto on laitteiden turvallisuuden ja toimivuuden kannalta avainasemassa”, kertoo SHU:n toimitusjohtaja Antti Heinämäki. ”Mikäli huollon yhteydessä havaitaan mahdollisesti vikaa aiheuttavia komponentteja tai osia, niin ne vaihdetaan välittömästi. Näin minimoidaan jo ennakolta mahdollisia toimintahäiriöitä ja käyttökatkoksia”, Heinämäki jatkaa.

Ennakoinnin lisäksi hissien huollossa on SHU:n mukaan syytä kiinnittää huomiota tasaiseen jaksotukseen sekä yksilöllisesti laadittuun huoltosuunnitelmaan. ”Meillä hissejä huolletaan räätälöidysti eli laitteelle suunnitellaan yksilöllinen huolto-ohjelma, joka takaa erimerkkisille ja eri aikakausilta peräisin oleville hisseille parhaan mahdollisen huollon”, toimitusjohtaja Heinämäki kuvailee. ”Säännöllisin väliajoin suoritettu iän, käyttömäärän sekä -olosuhteet huomioiva yksilöity ja tyyppikohtainen huolto palvelee laitetta kaikken parhaiten.”

SHU:lla on pitkän kokemuksen ja ammattitaidon ohella käytössään erittäin kattava varaosavalikoima, mikä takaa vikatilanteessa nopean palvelun laitemerkistä ja -tyypistä riippumatta. Suunnitelmallisuuden ja ennaltaehkäisyn merkitys korostuu etenkin iäkkäämpien laitteiden kohdalla. ”Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaa on syytä lähteä toteuttamaam hissin haltijoiden taholta viimeistään siinä vaiheessa, kun hissin vikatiheys alkaa kasvaamaan”, Antti Heinämäki painottaa.